» cultureel erfgoed

cultureel erfgoed

Groep 1 en 2 - Prins Willem Danst

Dit lesprogramma laat leerlingen op een speelse manier kennismaken met Paleis Het Loo. Bij het paleisbezoek staat een prentenboek centraal van waaruit op een interactieve manier wordt voorgelezen. Leerlingen worden daardoor uitgedaagd een actieve rol aan te nemen en hun zintuigen worden geprikkeld. Samen met hondje Willem Waf ontdekken ze het paleis en de omgeving, die vol dieren blijkt te zitten. De dansles op school door een dansdocent van Markant geeft een extra koninklijk tintje!

Algemeen

Tijdens een informatiebijeenkomst voor leerkrachten op maandag 20 februari 2017 in de educatieruimte van Paleis Het Loo tussen 16.00 - 17.00 uur wordt het project toegelicht en het lesmateriaal overhandigd. Het project bestaat uit een dansles van 45 minuten in een speellokaal op school en een Bezoek aan Paleis Het Loo van 60 minuten

 

Planning

 • Planning dansles en bezoek aan Paleis Het Loo: planning (pdf)
 • Evaluatieformulier bezoek aan Paleis Het Loo: volgt
 • Evaluatieformulier dansles op school: volgt


Groep 3 – Druk met en op papier

Druk met en op papier gaat uit van de constatering dat de computer, die voor de leerlingen vanzelfsprekend is en onmisbaar lijkt, er niet altijd is geweest. Toen opa en oma klein waren, hadden zij geen computer thuis. Het schrijven en versturen van brieven wat nog heel belangrijk. Daar was veel papier voor nodig. De leerlingen gaan niet alleen papier maken, maar ook iets doen met het papier doen.

Algemeen

Tijdens een informatiebijeenkomst voor leerkrachten op donderdag 15 december 2016 van 16.00 - 17.00 uur bij Markant krijgt u informatie over het project en tips voor de voorbereidende lessen op school. Bij het project hoort een leskoffer, die volgens planning drie weken bij u op school blijft en in de laatste week van het project wordt er een gastles op school gegeven van 1,5 uur. De leskoffer wordt volgens schema op school bezorgd en opgehaald.

Dit is een project van Bureau Uit de Tijd en Cultuurwijzer.


Planning

 • Planning leskoffer en gastlessen : planning (pdf)
 • Evaluatieformulier: volgt

 

Groep 4 - Wonen in een Paleis

Hoe is het om in een echt paleis te wonen? De leerlingen leren over het dagelijks leven in een paleis. Ze ontdekken dat de Koninklijke familie alles deed wat wij ook doen, alleen dan net een stukje sjieker. De koning wilde op vele manieren pronken met zijn paleis. Tijdens het bezoek gaan de leerlingen onder leiding van een museumdocent door het paleis en zoeken ze naar verschillen en overeenkomsten in het dagelijks leven toen en nu.

Algemeen
Tijdens de informatiebijeenkomst op maandag 12 december 2016 van 16.00 tot 17.00 uur bij Paleis het Loo wordt u geïnformeerd over de inhoud van het project. U ontvangt het lesmateriaal, krijgt tips voor de voorbereidende les in de klas en hoort en ziet wat u en uw leerlingen te zien krijgen tijdens een bezoek aan Paleis Het Loo van 1 uur in januari/februari 2016.

Dit is een project van Nationaal Museum Paleis Het Loo en Cultuurwijzer


Planning

 • Planning bezoek aan Paleis Het Loo : planning (pdf)
 • Evaluatieformulier: volgt


Groep 5 - Sprengen en spuitkoppen

Het ontstaan van Apeldoorn begint bij de sprengen, de waterbronnen in de bossen. Mensen zijn het water gaan gebruiken als drinkwater en voor allerlei andere dingen. Aan het einde van de 17e eeuw koos stadhouder Willem III dit gebied om er een paleis met een siertuin aan te leggen. Zo langzamerhand ontstond de stad Apeldoorn.

Dit project heeft een natuur-educatieve invalshoek en bestaat uit vier lessen waarin de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en milieu en beeldende vorming met elkaar worden gecombineerd. In de eerste twee lessen horen en ervaren de leerlingen wie de eerste bewoners van Paleis Het Loo waren en hoe door de kracht van water de fonteinen in de paleistuin werkten. De leerlingen brengen ook een bezoek het paleispark en de paleistuinen. Dit bezoek van 4,5 uur aan het Paleispark en de Paleistuin zal plaatsvinden in april 2017. De leerlingen voeren hier kleine opdrachtjes uit. In de laatste les maken de leerlingen hun eigen fontein.

Dit is een project van Stichting Koninklijk Apeldoorn, Kroondomein Het Loo en
Paleis Het Loo en Cultuurwijzer.

Algemeen
Tijdens een introductiebijeenkomst op donderdag 21 maart 2017 van 16.00 - 17.00 uur in Emma’s Oord Kroondomein (boswachtersruimte in het Paleispark) wordt u geïnformeerd over dit project. U ontvangt tijdens deze bijeenkomst het lesmateriaal en hoort en ziet wat u samen met de kinderen gaat beleven tijdens dit project.

 • Planning bezoek aan het paleispark: planning (pdf)
 • Lesbrief wordt tijdens informatiebijeenkomst overhandigd.
 • Brief voor begeleiders: volgt
 • Evaluatieformulier: volgt


Groep 6 – Monument om de hoek

Monument om de Hoek is een vakoverstijgend project rond Apeldoornse monumenten.
De doelstelling van het project is leerlingen in contact brengen met monumenten en cultureel erfgoed in de eigen omgeving. De kinderen doen op een actieve manier kennis op over de voorgeschiedenis van het eigen woongebied, direct aansluitend bij de lessen geschiedenis en overige wereldoriëntatielessen op school. Door het vergroten van het historisch besef ontstaat er een sterkere band met de eigen omgeving.

Het project bestaat uit:

Een informatiebijeenkomst voor leerkrachten op donderdag 06 april 2017 van 16.00- 17.00 uur bij CODA. De keuzemonumenten worden bekendgemaakt en het lesmateriaal wordt overhandigd en toegelicht. De planning van het bezoek aan het gekozen moment wordt tijdens deze bijeenkomst gemaakt.
Een leskoffertje (past in een fietstas) gedurende drie weken op school.
Een inleidende les op school, een les bij een monument en een verwerkingsles op school. Bij de eerste en derde les wordt door de kinderen gebruik gemaakt van de achtergrondinformatie en als evaluatie bedoelde quiz op de website www.monumentomdehoek.nl.
Bezoek aan het gekozen monument van 1,5 uur in mei en juni 207


Het accent ligt op de tweede les, waarin de kinderen een monument in hun omgeving gaan verkennen. Tijdens hun bezoek aan het monument horen zij spannende verhalen over tijden, waarin het heel anders toeging dan nu. Zij gaan vooral actief aan de slag tijdens leuke doeactiviteiten. Als zij in de toekomst langs deze plek fietsen, zal het voelen als een stukje geschiedenis van henzelf...

Het is een project van Bureau Uit de Tijd en Cultuurwijzer.

Planning

 • Planning leskoffer en monument bezoek: planning (pdf)
  • Evaluatieformulier:

 Groep 7 Apeldoorn, Oranje en Paleis Het Loo

Willem en Mary, die Paleis het Loo lieten bouwen, kozen niet toevallig voor Apeldoorn. Waarom wilden zij juist hier hun paleis bouwen? En hoe leefden de Oranjes na hen in Apeldoorn? Onder leiding van een museumdocent gaan leerlingen in groepjes op onderzoek uit in het paleis en de tuinen. Zij ontdekken op verschillende manieren het verband tussen Paleis Het Loo, Apeldoorn en de Oranjes. Het bezoek van 1,5 uur aan Paleis Het Loo vindt plaats in februari 2017.

Algemeen
Tijdens de informatiebijeenkomst op maandag 23 januari 2017 van 16.00- 17.00 uur op Paleis Het Loo wordt het lesmateriaal overhandigd en toegelicht.

Dit is een project van Paleis Het Loo in samenwerking met Cultuurwijzer.
 • Planning van de bezoeken aan Paleis Het Loo: planning
 • Evaluatieformulier: volgt


Groep 8 – Hanna's reis

CODA heeft educatief materiaal bij Hanna’s reis van jeugdboekenschrijfster Marine Letterie ontwikkeld. Het is een aangrijpend verhaal van een meisje dat in de 2e wereldoorlog op de afdeling moeilijk opvoedbare kinderen in de Joodse psychiatrische inrichting het Apeldoornse Bosch wordt geplaatst. Na een plotselinge ontruiming volgt deportatie naar het vernietigingskamp Auschwitz. De schrijfster heeft het personage van Hanna gebaseerd op een werkelijk bestaand meisje: Margaretha Swart. Aan de hand van historische bronnen onderzoeken de leerlingen de ware feiten die schuil gaan achter dit jeugdboek.

Het project bestaat uit:
• Informatiebijeenkomst op maandag 6 februari 2017 van 16.00 – 17.00 uur in het CODA-Archief door Elske de Jong van CODA. Het lesmateriaal wordt overhandigd en toegelicht. Leskoffers 1e periode kunnen worden meegenomen.
• Een leskoffer die volgens planning twee weken bij u op school blijft.
• Workshop in het CODA-archief.

Het is een project van CODA Erfgoed en Cultuurwijzer.

 • Planning van het project: planning
 • Evaluatieformulier: volgt