CSO De Zonnehoek, eerste cultuurprofielschool in Gelderland

School voor speciaal onderwijs de Zonnehoek werd bekroond met de titel ‘Cultuurprofielschool’. Natasja Kraft interviewde combinatiefunctionaris Truus Hermkes hierover.

Dag Truus, gefeliciteerd met de titel Cultuurprofielschool! Hoe belangrijk is het voor de Zonnehoek om Cultuurprofielschool te worden?

Cultuurprofielschool worden had voor ons als school een tweeledig doel:

  • Aansluiting vinden met ” gelijkgestemde” andere scholen in het land, met elkaar in contact komen, ervaringen uitwisselen en vooral heel veel van elkaar leren
  • Laten zien dat wij als school veel aandacht besteden aan een brede ontwikkeling van de leerling, niet alleen de cognitieve vakken maar ook aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden zoals creativiteit en onderzoeken

Wat betekent het voor jullie als team om straks Cultuurprofielschool te zijn?

Natuurlijk een soort erkenning voor het geen wat we al doen binnen school. er staat een prachtig muziekproject een geweldig fotoproject maar we zien ook dat er nog zoveel meer mogelijk is. Op dit moment werken we heel hard aan de integratie van de kunstvakken binnen de andere vakgebieden. Door deze koppeling versterken de verschillende vakken elkaar en ontstaat er een rijke leeromgeving.

Wat betekent het voor de leerlingen?

Juist voor onze leerlingen, we zijn een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, gaat leren zeker niet vanzelf. Cognitieve vakken zijn voor veel van onze leerlingen moeilijk. Het is prachtig om te zien hoe de kunstvakken daarin ondersteunend kunnen zijn en er voor zorgen dat leerlingen extra gemotiveerd raken. Daarnaast blijken veel van onze leerlingen binnen deze vakgebieden juist uitstekend uit de voeten te kunnen en kunnen zij op deze manier hun talenten laten zien en verder uitbouwen.

Wat merken de ouders er nu van?

De ouders merkten natuurlijk al wel dat er binnen de school veel aandacht is voor kunst en cultuur binnen ons onderwijs. Uitvoeringen van het Kristalorkest, jaarlijks een prachtige fototentoonstelling. Steeds meer zullen zij ook zien dat kunst en cultuur onderdeel uit maken van het totale lesprogramma, in samenhang worden aangeboden met de andere vakken.

Welk effect hoop je te bereiken?

Dat effect is tweeledig:

  • Enerzijds natuurlijk het creëren van een rijke leeromgeving waarin iedere leerling op zijn manier en op zijn niveau mag leren en ervaren, de wereld ontdekken en daar vorm aan geven.
  • Daarnaast hoop je leerlingen ook op een prettige manier kennis te laten maken met de mogelijkheden van kunst en cultuur in de vrije tijd. We begeleiden onze leerlingen op weg naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Naast wonen en werken is vrije tijd daar een belangrijk onderdeel van. Door leerlingen nu binnen school kennis kunnen maken met het aanbod wat er op dit gebied beschikbaar is hoop je dat ze die weg ook na hun schoolse periode blijven vinden. Door goede samenwerking met Gigant, markant in cultuur binnen al onze projecten zie je dat er steeds meer mogelijkheden zijn voor kinderen en volwassenen met een beperking om aan te sluiten bij regulier kunst en cultuuraanbod. Prachtige ontwikkeling waar we met verschillende partijen in Apeldoorn (De Klup, MEE Veluwe en Gigant, markant in cultuur, andere scholen voor speciaal onderwijs in Apeldoorn) heel hard mee aan de slag zijn.

Waar heb jij als combinatiefunctionaris het meeste aan gehad op de weg naar Cultuurprofielschool?

Ik prijs me gelukkig met een fantastisch netwerk van betrokken partijen om me heen. Gigant, markant in cultuur, waarmee we een heel bijzondere samenwerking hebben maar ook Cultuurmij Oost, MEE Veluwe, De Onderwijsspecialisten. Een netwerk waarin we over de grenzen van onze eigen organisatie heen durven kijken, het belang van de leerling voorop stellen
en kijken welk aanbod het meest passend is. Leren van en met elkaar zorgt voor een flow en maakt dat er veel meer mogelijk is dan dat we ooit hadden kunnen denken. Daarnaast mocht ik de opleiding Cultuurbegeleider gaan doen. Destijds alleen nog in Haarlem te volgen maar nu op veel meer plaatsen in Nederland.
Een opleiding waar ik heel veel geleerd heb en die ons zeker heeft geholpen om te komen waar we nu staan.

Welke tip heb je voor scholen die ambitie in deze richting hebben?

Dromen, durven doen…. Het jaarthema van onze school dit jaar. Dat geldt ook zeker voor dit traject. Droom van die stip op de horizon waar je naar toe wilt, al lijkt hij nu misschien nog heel ver weg. Durf keuzes te maken tijdens dit traject, zorg voor goede samenwerkingspartners, je hoeft het niet alleen te doen.
Doen, elke dag weer, kijk goed naar de leerling, waarmee kun je aansluiten op zijn belevingswereld en hoe maak je zijn onderwijs betekenisvol en geef je hem de mogelijkheid om zijn talenten optimaal te benutten.