Met cultuuronderwijs werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden binnen het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in Apeldoorn.

De Onderwijsspecialisten, (bestaande uit de scholen: Het Hofpark, De Prinsenhof, Het Kroonpad en Het Gentiaancollege) en daarnaast CSO en VSO De Zonnehoek hebben samen met Special Heroes en GIGANT, markant in cultuur afgelopen woensdag 18 september een intentieverklaring ondertekend die de samenwerking tussen deze partijen waarborgt voor de komende jaren. Deze intentieverklaring is er om leerlingen uit het speciaal onderwijs, door middel van cultuuronderwijs, de vaardigheden en competenties te leren die ze nodig hebben om deel te kunnen uitmaken van de maatschappij van nu en in de toekomst.

 

Van cognitie naar skills

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een kennis- naar een netwerksamenleving. Meer mensenwerk wordt gedaan door machines. Ook de manier waarop we cognitieve kennis vergaren en leren verandert. Dit heeft invloed op de manier waarop we samen leven, werken en leren. Om de leerlingen hier goed op voor te bereiden is het belangrijk dat ze de vaardigheden en competenties die ze hiervoor nodig hebben structureel leren en oefenen in het speciaal onderwijs. De vaardigheden van de 21e-eeuw omvatten competenties die iedereen nodig heeft om deel te kunnen nemen aan de maatschappij van nu en in de toekomst. Dat betekent dat ook ons onderwijs hiervoor mogelijkheden moet creëren. Kinderen hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig. Deze competenties vormen de basis en de voorwaarden om te leren, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Cultuuronderwijs in het (V)SO is volgens de drie partijen de vorm die het meest aansluit bij de leerlingen. Cultuuronderwijs ondersteunt de totale ontwikkeling van het kind en bereidt het kind voor op een leven vol plezier en kansen om te leren.

 

De ondertekening

De feestelijke ondertekening werd bijgewoond door o.a. Astrid Berendse van het college van Bestuur van de Onderwijsspecialisten, directeuren van Het Hofpark, De Prinsenhof, Het Kroonpad en de Zonnehoek, Dirk de Bruin, directeur van GIGANT en Job Kaihatu, regisseur onderwijs van GIGANT. De kunstenaars van Reanimation zorgden voor de creatieve aankleding door samen met alle aanwezigen een visueel kunstwerk te maken door het gebruiken van kleine lampjes en een camera met lange sluitertijd. Het resultaat hiervan is hier te bekijken.