Scholingstrajecten voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs

Scholingstrajecten voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs

 

Cultuurwijzer (onderdeel van GIGANT) biedt in 2021 samen met Gelderse CMK penvoerders twee scholingstrajecten voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. Een traject voor beginnende kunstvakdocenten en een verdiepend traject voor meer ervaren kunstvakdocenten. De trajecten gaan van start in maart 2021 onder leiding van Suzan Lutke. De inschrijving is nu geopend.

 

Met kunst voor de klas

Het praktijkgerichte scholingstraject ‘Met kunst voor de klas’ is bedoeld voor beginnende kunstvakdocenten. Onder intensieve begeleiding leren de kunstvakdocenten hoe ze hun expertise en ervaring kunnen inzetten in het primair onderwijs. O.a. de thema’s procesgericht werken, communicatieve vaardigheden en pedagogisch didactisch handelen komen aan bod.

 

Als kunst je vak is

Ervaren Kunstvakdocenten leren in het scholingstraject ‘Als kunst je vak is’ hoe ze hun expertise en ervaring in kunnen zetten binnen meer complexe lespraktijken, zoals het speciaal en uitdagend onderwijs. In dit traject wordt o.a. gewerkt aan speciaal- en kansengelijkheidsonderwijs, didactiek voor het werken met een diverse doelgroep, coaching en co-teaching en vakoverstijgend werken: aansluiten bij thema’s in de school.

 

CMK Extra

‘Als kunst je vak is’ en ‘Met kunst voor de klas’ zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Gelderse penvoerders van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vanuit CMK Extra: Cultura Ede, De Lindenberg Nijmegen, Rozet Arnhem, Cultuurwijzer (onderdeel van GIGANT Apeldoorn), Cultuur Oost en Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

 

Meer informatie en aanmelden