Verzet! – CODA

Wanneer zeg je nee? Wanneer zeg je stop? Wanneer laat je je stem horen? Wanneer zet jij je handtekening? Wanneer ga jij de straat op met een bord? Hoe belangrijk is jouw vrijheid? Hoe belangrijk is die van een ander? Kan iedere mening vrij geuit worden? Zit er schoonheid in geweld? Zit er schoonheid in verzet? Zou jij je opofferen voor iemand anders? Tot hoever ga jij?

Wanneer ga jij in verzet?

Dat is de centrale vraag van het educatieve programma ‘Verzet!’, onderdeel van de tentoonstelling Beauty of the Battle. Aan de hand van museum- en archiefstukken gaat de CODA docent in gesprek met leerlingen over kunst, geweld en verzet. Het werk dat de leerlingen het meest raakt, vormt het uitgangspunt voor het maken van een gedicht, spoken word of rap in de klas. Verzet kan vakoverschrijdend worden ingezet; de thematiek kan vanuit de school worden benaderd vanuit diverse vakken de school geeft zelf aan bij welke vakken. Denk hierbij aan: beeldende vorming, maatschappijleer, geschiedenis, Nederlands en muziek. Vakoverschrijdende inzet wordt daarin aanbevolen omdat dit de kwaliteit van het werk van de leerlingen bevorderd. Het project bestaat voor de school uit drie onderdelen.
De tentoonstelling Verzet! opent in het klein met een eerste pilot school, gelijktijdig met Beauty of the Battle op 23 september. De tentoonstelling Verzet! ontwikkelt zich geleidelijk met bijdragen van nieuwe scholen en bezoekers. In december 2018 zijn alle bijdragen onderdeel van de tentoonstelling geworden. Zo vormt de stem van jongeren een nieuw verhaal bij de tentoonstelling Beauty of the Battle.

Onderdeel 1. Bezoek aan Beauty of the Battle – CODA Museum – oktober 2018 – 90 min.
Tijdens het bezoek aan CODA Museum worden leerlingen met actieve opdrachten betrokken bij het thema ‘Verzet’. Diverse werken uit CODA Museum en CODA Archief worden bekeken waarbij wordt ingegaan op de achterliggende thematiek. Het bezoek wordt afgesloten met een keuze van een kunstwerk waarmee zij in de klas aan de slag gaan.

Onderdeel 2. De Battle – oktober/november 2018 – 1 les uur
De gastles op school neemt een lesuur in beslag. In dit lesuur gaan de leerlingen met het gekozen kunstwerk of archiefstuk een gedicht, spoken word of rap tekst maken. Centraal staat hierbij de vraag: wanneer ga jij in verzet?

Onderdeel 3. Registratie– 1 les uur
De tweede gastles op school gaat over het vastleggen van de gemaakte tekst. De CODA docent daagt uit en begeleidt de leerlingen bij de uitvoering en/of het vastleggen van de battles.

Praktische vragen
Moeten de twee lesuren achter elkaar plaatsvinden?
Dat is niet noodzakelijk. Het is mogelijk om de gastles op te splitsen in twee lessen van een uur die op een ander moment plaatsvinden.

Moet er een leerkracht van school aanwezig zijn tijdens de gastlessen?
Ja, er wordt een leerkracht van de school verwacht tijdens de gastlessen.

Zijn er kosten verbonden aan dit project?
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan dit project. De gastles en het materiaal zijn gratis met dank aan het V-Fonds.

Enthousiast?
Is dit iets voor uw klas? Geef ze dan zo snel mogelijk op door te mailen naar educatie@coda-apeldoorn.nl! Vergeet hierbij niet aan te geven hoeveel klassen u wilt opgeven.

Foto: Mohau Modisakeng, Ditaola III, 2014