Meld je aan voor de cursus Intern Cultuurcoördinator (ICC), start woensdag 18 september 2024!

Heb je als school de ambitie cultuureducatie te versterken en heb je als leerkracht affiniteit met kunst en cultuur? Geef je dan op voor de ICC-cursus van Cultuurwijzer want goed cultuuronderwijs begint bij een opgeleide cultuurcoördinator!

De cursus van acht dagdelen is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school. Dit gebeurt in afstemming met het team en de directie. In het plan staat de visie van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Daarnaast staan stimuleren van draagvlak voor cultuuronderwijs, bouwen aan een cultureel netwerk en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator centraal. Tijdens de cursus leer je op een praktische en interactieve manier hoe je cultuureducatie op je eigen school kunt vormgeven, stimuleren en borgen. De bijeenkomsten zijn op locatie bij de verschillende culturele aanbieders die je daardoor beter leert kennen, net als elkaar waardoor je kennis, ervaring en ideeën kan uitwisselen.

Voor meer informatie > https://www.cultuurwijzerapeldoorn.nl/primair-onderwijs/icc-cursus/