Maatwerk

De school kan ook uit eigen middelen een maatwerkprojecten afnemen, of samen met Cultuurwijzer kijken naar de mogelijkheden om middels fondsen projecten mogelijk te maken. Denk hierbij aan een structureel muziekprogramma op school voor de middenbouw. Een cultuureducatieve activiteit voor een jubileum, of het inzetten van theaterlessen om te werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor inspiratie kunt u terecht op de pagina Aanbod.

Maatwerk aanbod