ICC-cursus

Cursus Interne Cultuur Coördinator Apeldoorn | Cultuurwijzer

 

De ICC-cursus leidt leerkrachten op tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs. De cultuurcoördinator op school is de spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind. Tijdens de cursus leer je op een praktische en interactieve manier hoe je cultuureducatie op je eigen school kunt vormgeven, stimuleren en borgen.

 

Opzet

De cursus van acht dagdelen is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school. Dit gebeurt in afstemming met het team en de directie. In het plan staat de visie van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Naast het schrijven van het cultuurplan, staan stimuleren van draagvlak voor cultuuronderwijs, bouwen aan een cultureel netwerk en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator centraal.

 

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van drie uur en is als volgt opgebouwd:

 

 • Les 1-3: Cultuur op school
 • Les 4-7: Van visie naar actie
 • Les 8: Inhoudelijke afronding, laatste aanscherping cultuurplan en uitreiking certificaten.

Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studiebelasting bedraagt circa 50 uur.

 

Erkend

Sinds oktober 2015 is de cursus cultuurcoördinator een erkende opleiding en gevalideerd door het lerarenregister. Je kunt de cursus opvoeren als professionaliseringsactiviteit voor 50 registeruren (RUI).

 

Planning

De bijeenkomsten vinden op de volgende momenten plaats bij een culturele partner in Apeldoorn en omstreken en duren van 14.30 uur tot 17.15 uur.

 

 1. Woensdag 18-09-2024
 2. Woensdag 23-10-2024
 3. Woensdag 27-11-2024
 4. Woensdag 08-01-2025
 5. Woensdag 05-02-2025
 6. Woensdag 12-03-2025
 7. Woensdag 16-04-2025
 8. Woensdag 04-06-2025

 

Bij het volgen van alle bijeenkomsten en het opleveren van een cultuurplan ontvangt u een landelijk geldend certificaat. De uitreiking van het certificaat vindt plaats op 04-06-2025.

 

De cursus wordt gegeven door Susan Nieboer en Anja Fasen, gecertificeerde ICC-trainers.

 

Voor wie?

Voor leerkrachten met een affiniteit voor kunst en cultuur en de capaciteit om zowel beleidsmatig als pragmatisch aan het werk te zijn. ICC-er is geen functie maar is een taak die u binnen school, of voor een aantal scholen uitvoert. De cultuurcoördinator schrijft op basis van de schoolsituatie een cultuurplan en voert dit samen met de collega’s uit.

 

Kosten

De kosten voor deze cursus worden voor een groot gedeelte gedekt door de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Per school wordt €200,- in rekening gebracht. De uren voor het volgen van deze cursus zult u (uw school) zelf moeten betalen.

 

Aanmelden kan tot 30 augustus 2024 bij Susan Nieboer. Bij haar kunt u ook terecht als u vragen heeft: s.nieboer@gigant.nl.