Scholing, Netwerken & Advies

Scholing & Advies

De ontwikkelingen in het onderwijs en de cultuureducatie gaan heel snel. Cultuurwijzer verzorgt jaarlijkse scholingstrajecten voor leerkrachten, culturele aanbieders en andere betrokkenen om het niveau van de cultuureducatie hoog te houden. We bieden jaarlijks een ICC-cursus aan en zorgen we voor een opfrisdag voor opgeleide icc-ers.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Nicolaï.

 

Netwerken

Ongeveer drie keer per jaar organiseert Cultuurwijzer een netwerkbijeenkomst voor icc-ers. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we actuele ontwikkelingen en inventariseren we aandachtspunten. Voor de culturele partners hebben we ook drie keer per jaar een bijeenkomst, de invulling hiervan is afhankelijk van de behoefte van de partners. Mocht u bij een van deze netwerken willen aanhaken dan kunt u zich melden bij Job Kaihatu.