Brede Regeling Combinatiefunctie

Cultuurwijzer richt zich met de Brede Regeling Combinatiefunctie op de verbinding van cultuur en onderwijs met sterke aanbieders, om meer kinderen mee te laten doen aan cultuur, met name kinderen met een achterstand tot het culturele veld.

Gemiddeld 18 eerstelijns scholen worden actief benaderd door Cultuurwijzer om gebruik te maken van de regeling. Daarnaast kunnen scholen die ambitie hebben om een verbinding tussen onderwijs en cultuur te maken zelf Cultuurwijzer benaderen. Ook is er budget om ontwikkelingen aan te jagen of in te springen op ontwikkelingen uit het culturele veld.

Niet iedere school weet vooraf even goed waar zij de gelden voor in willen zetten, maar door middel van een adviserend gesprek met Cultuurwijzer, en met input van het schoolteam, komen we daar altijd uit. De regeling zorgt voor een stevige band met scholen met een leerlingpopulatie met een achterstandsproblematiek waardoor een bijdrage geleverd wordt aan kansengelijkheid voor ieder kind!

Heb je vragen over, of wil je gebruikmaken van de regeling, neem dan contact op met Susan Nieboer.
Kijk voor inspiratie voor invulling van het programma voor jouw school bijĀ aanbod.