Privacy

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Cultuurwijzer omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website www.cultuurwijzerapeldoorn.nl.

 

Door gebruik te maken van deze website en/of indien je via deze website gegevens aan Cultuurwijzer verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Cultuurwijzer, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Cultuurwijzer gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Cultuurwijzer passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Cultuurwijzer verzamelt en registreert gegevens van gebruikers zoals onder andere de voornaam, de achternaam, het emailadres en IP-adres. Cultuurwijzer heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens te verzamelen via deze website. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Cultuurwijzer over jou verzamelt via de website www.cultuurwijzerapeldoorn.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de nieuwsbrief van Cultuurwijzer.

Cultuurwijzer maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden, zoals partijen met wie we samen aanbod maken. Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derde worden verzameld, dan neemt Cultuurwijzer dezelfde zorgvuldigheid in acht als ware zij zelf deze gegevens had verkregen, of via haar eigen website had verzameld.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden, zoals sponsors van Cultuurwijzer of samenwerkingspartners. Bezoek voor het privacy beleid van deze derden de desbetreffende websites. Cultuurwijzer is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, welke sterk kunnen afwijken van het Privacy Statement van Cultuurwijzer.

Doeleinden

Cultuurwijzer kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

  • Voor het beheer van haar klantenadministratie;
  • Wanneer je van onze social mediakanalen gebruik maakt, of je gegevens openbaar maakt op een van onze andere publiekelijke platforms.
  • Ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
  • Ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website(s);
  • Ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse;
  • En ter verbetering en beveiliging van haar websites.

Indien de gebruiker geen berichten meer van Cultuurwijzer wil ontvangen, dan kan hij/zij zich hiervoor afmelden.

Verstrekking van gegevens

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens wijzigen

De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op drie manieren. Ten eerste kan de gebruiker inloggen op www.cultuurwijzerapeldoorn.nl om zijn gegevens te wijzigen of te verwijderen. Ten derde kun je ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar info@cultuurwijzerapeldoorn.nl.

Onderaan elke e-mail die je van Cultuurwijzer ontvangt, heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zich af te melden van een mailinglijst. Als de gebruiker zich afmeldt van een lijst, zal hij van Cultuurwijzer geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging

Cultuurwijzer doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.cultuurwijzerapeldoorn.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Wijzigingen

Cultuurwijzer behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Cultuurwijzer te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

 

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

 

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:
Cultuurwijzer
Nieuwstraat 377
7311 BR Apeldoorn
info@cultuurwijzerapeldoorn.nl

055 – 521 63 46

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 4 april 2018.