Scholing, Netwerken & Advies

De ontwikkelingen in het onderwijs en de cultuureducatie gaan heel snel. Cultuurwijzer verzorgt jaarlijkse scholingstrajecten voor culturele aanbieders en andere betrokkenen om het niveau van de cultuureducatie hoog te houden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjen Nicolai.

 

Ongeveer drie keer per jaar organiseert Cultuurwijzer een netwerkbijeenkomst voor de cultuurcoƶrdinatoren. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we actuele ontwikkelingen, tonen we nieuwe projecten en inventariseren we aandachtspunten. Voor de culturele partners hebben we ook drie keer per jaar een bijeenkomst, de invulling hiervan is afhankelijk van de behoefte van de partners. Mocht u bij een van deze netwerken willen aanhaken dan kunt u zich melden bij Arjen Nicolai.

 

Heeft u behoefte aan advies over de inrichting van uw cultuuronderwijs of de invulling van het schoolprogramma, dan kunt u contact opnemen met Arjen Nicolai.