Planning

18 september 2019 om 10:30 tot 12:00 in Coda
groep 6 (Groep 6)

(30 leerlingen)

19 september 2019 om 12:45 tot 14:15 in Coda
groep 7 (Groep 7)

(27 leerlingen)

19 september 2019 om 10:30 tot 12:00 in Coda
groep 6 (Groep 6)

(25 leerlingen)

20 september 2019 om 10:30 tot 12:00 in Coda
groep 5 (Groep 5)

(13 leerlingen)

20 september 2019 om 12:45 tot 14:15 in Coda
groep 5 (Groep 5)

(28 leerlingen)

23 september 2019 om 13:00 tot 14:30 in op school
Groep 4 (Groep 4)

(26 leerlingen)

24 september 2019 om 13:00 tot 14:30 in op school
Groep 6 (Groep 6)

(23 leerlingen)

24 september 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school
Groep 5 (Groep 5)

(27 leerlingen)

24 september 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 8 (Groep 8)

(22 leerlingen)

24 september 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 7 (Groep 7)

(25 leerlingen)

25 september 2019 om 12:30 tot 14:00 in op school
Groep 4a (Groep 4)

(25 leerlingen)

25 september 2019 om 12:30 tot 14:00 in op school
Groep 5a (Groep 5)

(28 leerlingen)

25 september 2019 om 12:30 tot 14:00 in op school
Groep 5b (Groep 5)

(25 leerlingen)

25 september 2019 om 08:45 tot 11:30 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 8 (Groep 8)

(27 leerlingen)

26 september 2019 om 13:00 tot 14:30 in op school
Groep 4B (Groep 4)

(23 leerlingen)

26 september 2019 om 10:00 tot 11:30 in op school
Groep 4A (Groep 4)

(24 leerlingen)

27 september 2019 om 10:30 tot 12:00 in Coda
groep 7 (Groep 7)

(29 leerlingen)

30 september 2019 om 13:00 tot 14:30 in op school
Groep 5A (Groep 5)

(24 leerlingen)

30 september 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 8A (Groep 8)

(24 leerlingen)

01 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 7 (Groep 7)

(30 leerlingen)

01 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 8B (Groep 8)

(21 leerlingen)

01 oktober 2019 om 13:00 tot 14:00 in op school
Groep 6 (Groep 6)

(32 leerlingen)

01 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school
Groep 5B (Groep 5)

(22 leerlingen)

02 oktober 2019 om 12:30 tot 14:00 in op school
Groep 6a (Groep 6)

(18 leerlingen)

02 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 7b (Groep 7)

(20 leerlingen)

02 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 7a (Groep 7)

(21 leerlingen)

03 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 8b (Groep 8)

(28 leerlingen)

03 oktober 2019 om 13:00 tot 14:30 in op school
Groep 5b (Groep 5)

(27 leerlingen)

03 oktober 2019 om 13:00 tot 14:30 in op school
Groep 6b (Groep 6)

(25 leerlingen)

03 oktober 2019 om 13:00 tot 14:30 in op school
Groep 4 (Groep 4)

(29 leerlingen)

03 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school
Groep 5a (Groep 5)

(31 leerlingen)

03 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 8a (Groep 8)

(28 leerlingen)

08 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 7b (Groep 7)

(26 leerlingen)

08 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school
Groep 6a (Groep 6)

(24 leerlingen)

08 oktober 2019 om 13:00 tot 14:00 in op school
Groep 3/4 (Groep 3/4)

(18 leerlingen)

08 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 7a (Groep 7)

(32 leerlingen)

09 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school
Groep 4 (Groep 4)

(18 leerlingen)

09 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school
Groep 6b (Groep 6)

(19 leerlingen)

10 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school
Groep 6/7 (groep 6/7)

(25 leerlingen)

10 oktober 2019 om 12:30 tot 14:00 in op school
Groep 5/6 (groep 5/6)

(32 leerlingen)

10 oktober 2019 om 08:45 tot 10:15 in op school, aansluitend filmmoment
Groep 7/8 (Groep 7/8)

(27 leerlingen)

14 januari 2020 om 08:45 tot 09:45 in op school
Groep 1A (Groep 1)

(11 leerlingen)

14 januari 2020 om 08:45 tot 09:45 in op school
Groep 1 (Groep 1)

(22 leerlingen)

14 januari 2020 om 10:30 tot 11:30 in op school
Groep 1/2b (Groep 1, Groep 2)

(31 leerlingen)

14 januari 2020 om 10:30 tot 11:30 in op school
Groep 1/2C (Groep 2)

(26 leerlingen)

14 januari 2020 om 10:30 tot 11:30 in op school
Groep 2 (Groep 2)

(27 leerlingen)

14 januari 2020 om 13:00 tot 14:00 in op school
Groep 3 (Groep 3)

(26 leerlingen)

14 januari 2020 om 08:45 tot 09:45 in op school
Groep 1/2a (Groep 1, Groep 2)

(31 leerlingen)

15 januari 2020 om 10:30 tot 11:30 in op school
groep 3B (Groep 3)

(21 leerlingen)

15 januari 2020 om 08:45 tot 09:45 in op school
Groep 3A (Groep 3)

(19 leerlingen)

15 januari 2020 om 08:45 tot 09:45 in op school
Groep 1/2a (Groep 1, Groep 2)

(25 leerlingen)

15 januari 2020 om 10:30 tot 11:30 in op school
Groep 1/2b (Groep 1, Groep 2)

(26 leerlingen)

15 januari 2020 om 08:45 tot 09:45 in op school
Groep 1/2c (Groep 1, Groep 2)

(26 leerlingen)

16 januari 2020 om 13:00 tot 14:00 in op school
Groep 3 (Groep 3)

(16 leerlingen)

16 januari 2020 om 10:30 tot 11:30 in op school
Groep 2 (Groep 2)

(23 leerlingen)

16 januari 2020 om 08:45 tot 09:45 in op school
Groep 1 (Groep 1)

(17 leerlingen)

16 januari 2020 om 08:45 tot 09:45 in op school
Groep 3 (Groep 3)

(33 leerlingen)

21 januari 2020 om 08:45 tot 09:45 in op school
Groep 1B (Groep 1)

(7 leerlingen)

21 januari 2020 om 08:45 tot 09:45 in op school
Groep 3 (Groep 3)

(30 leerlingen)

28 januari 2020 om 09:45 tot 10:15 in filmmoment op school
Groep 2 (Groep 2)

(27 leerlingen)

28 januari 2020 om 08:45 tot 09:15 in filmmoment op school
Groep 1 (Groep 1)

(22 leerlingen)

28 januari 2020 om 09:45 tot 10:15 in filmmoment op school
Groep 1/2b (Groep 1, Groep 2)

(31 leerlingen)

28 januari 2020 om 08:45 tot 09:15 in filmmoment op school
Groep 1/2a (Groep 1, Groep 2)

(31 leerlingen)

28 januari 2020 om 10:45 tot 11:15 in filmmoment op school
Groep 3 (Groep 3)

(26 leerlingen)

28 januari 2020 om 13:00 tot 13:30 in filmmoment op school
Groep 1/2C (Groep 2)

(26 leerlingen)

28 januari 2020 om 11:30 tot 12:00 in filmmoment op school
Groep 1A (Groep 1)

(11 leerlingen)

29 januari 2020 om 10:45 tot 11:15 in filmmoment op school
Groep 1/2c (Groep 1, Groep 2)

(26 leerlingen)

29 januari 2020 om 09:45 tot 10:15 in filmmoment op school
Groep 1/2b (Groep 1, Groep 2)

(26 leerlingen)

29 januari 2020 om 08:45 tot 09:15 in filmmoment op school
Groep 1/2a (Groep 1, Groep 2)

(25 leerlingen)

29 januari 2020 om 09:45 tot 10:15 in filmmoment op school
groep 3B (Groep 3)

(21 leerlingen)

29 januari 2020 om 08:45 tot 09:15 in filmmoment op school
Groep 3A (Groep 3)

(19 leerlingen)

30 januari 2020 om 08:45 tot 09:15 in filmmoment op school
Groep 3 (Groep 3)

(33 leerlingen)

30 januari 2020 om 10:45 tot 11:15 in filmmoment op school
Groep 3 (Groep 3)

(16 leerlingen)

30 januari 2020 om 09:45 tot 10:15 in filmmoment op school
Groep 2 (Groep 2)

(23 leerlingen)

30 januari 2020 om 08:45 tot 09:15 in filmmoment op school
Groep 1 (Groep 1)

(17 leerlingen)

03 februari 2020 om 08:45 tot 09:15 in filmmoment op school
Groep 1B (Groep 1)

(7 leerlingen)

04 februari 2020 om 08:45 tot 09:15 in filmmoment op school
Groep 3 (Groep 3)

(30 leerlingen)

Afgelopen

Nog geen Afgelopen planning