Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuurwijzer, het onderwijsloket van GIGANT, heeft wederom het vertrouwen gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie om in de periode 2021-2024 als penvoerder het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) uit te voeren. Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is een stimuleringsregeling van het rijk. Doel van de regeling is het verbeteren van de cultuureducatie in het basisonderwijs. Sinds 2013 heeft Cultuurwijzer ervaring opgedaan en met 16 scholen in Apeldoorn een intensief en inspirerend traject afgelegd. Dit heeft o.a. geresulteerd in verbetering van cultuureducatie op de betreffende scholen, leerkrachten zijn geschoold als ICC-er, cultuureducatie wordt bewust ingezet en is onderdeel geworden van het curriculum.

 

Ook in deze nieuwe periode gaan we graag aan het werk met scholen in het primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs. Scholen met een kansenongelijke leerling populatie nodigen we speciaal uit om te participeren in dit project, maar we richten ons in basis op alle scholen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan CMK. Voor meer informatie over CMK kunt u contact opnemen met Arjen Nicolaï.

 

Meer informatie over de regeling kunt u ook lezen op de site van het Fonds Cultuurparticipatie en laat u inspireren door filmpjes van Montessorischool Passe-Partout en Jenaplanschool De Ontdekking.

 

Deze regeling is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren.

In dit filmpje wordt op een heldere manier uitgelegd wat CMK inhoudt: