Cultuurmenu Cultureel Erfgoed

Dit schooljaar zijn de deelnemende scholen aan het Cultuurmenu Cultureel Erfgoed: Anne Frankschool, De Ontdekking, Sprengenpark, Spitsbergen em De Wegwijzer

Culturele partners: Paleis het Loo, dansdocente Candy Fea, Bureau uit de tijd, CODA Archief.

Groep 1-2 Dieren bij het paleis

Dit lesprogramma laat leerlingen op een speelse manier kennismaken met de stallen en tuinen van Paleis Het Loo. Bij het bezoek staat een prentenboek centraal van waaruit op een interactieve manier wordt voorgelezen. Leerlingen worden daardoor uitgedaagd een actieve rol aan te nemen en hun zintuigen worden geprikkeld. Samen met hondje Willem Waf ontdekken ze de omgeving van het paleis, die vol dieren blijkt te zitten. De dansles op school zorgt voor een extra koninklijk tintje!

Groep 3-4 Parade in de Paleistuin

Leerlingen brengen onder begeleiding van een museumdocent een bezoek aan de paleistuin. Zij ervaren aan de hand van doe- en inlevingsopdrachten hoe de tuin door zowel bezoekers als de koning werd gebruikt om te pronken. Leerlingen zullen bijvoorbeeld gaan ruiken aan exotische bloemen, luisteren naar de ‘muziek’ die het water in de fontein voortbrengt en paraderen als echte 17e-eeuwse bezoekers. De twee voorbereidende lessen worden door een museumdocent van Paleis het Loo op school gegeven zodat de leerlingen goed voorbereid een bezoek aan de paleistuin kunnen brengen.

Groep 5 Sprengen en spuitkoppen

Het ontstaan van Apeldoorn begint bij de sprengen, de waterbronnen in de bossen. Mensen zijn het water gaan gebruiken als drinkwater en voor allerlei andere dingen. Aan het einde van de 17e eeuw koos stadhouder Willem III dit gebied om er een paleis met een siertuin aan te leggen. Zo langzamerhand ontstond de stad Apeldoorn. Dit erfgoedproject is een samenwerking tussen het Kroondomein en Paleis het Loo. In de eerste twee lessen op school leren de leerlingen wie de eerste bewoners van Paleis het Loo waren en hoe door de kracht van water de fonteinen in de paleistuin werken. Ze brengen ook een bezoek aan het paleispark en de paleistuinen. Hier voeren ze kleine opdrachtjes uit zoals het schoonmaken van de sprengen.

Groep 6 Monument om de hoek

Monument om de Hoek is een vakoverstijgend project rond Apeldoornse monumenten. De doelstelling van het project is leerlingen in contact brengen met monumenten en cultureel erfgoed in de eigen omgeving. De kinderen doen op een actieve manier kennis op over de voorgeschiedenis van het eigen woongebied, direct aansluitend bij de lessen geschiedenis en overige wereldoriëntatielessen op school. Door het vergroten van het historisch besef ontstaat er een sterkere band met de eigen omgeving.

Groep 7 Junior conservator stallen

Leerlingen gaan aan de slag als Junior-conservator bij de stallen van Paleis Het Loo! Met een grote plattegrond gaan ze aan het werk op zeer speciale plekken in en om de stallen. Ze leren onderzoeken als een echte conservator en selecteren zo de mooiste topstukken voor een route door de stallen voor de jeugd. De voorbereidende les wordt door een museumdocent van Paleis het Loo op school gegeven zodat de leerlingen goed voorbereid een bezoek aan de paleistuin kunnen brengen.

Groep 8 Hanna’s reis

CODA heeft educatief materiaal bij Hanna’s reis van jeugdboekenschrijfster Martine Letterie ontwikkeld. Het is een aangrijpend verhaal van een meisje dat in de 2e wereldoorlog op de afdeling moeilijk opvoedbare kinderen in de Joodse psychiatrische inrichting het Apeldoornse Bosch wordt geplaatst. Na een plotselinge ontruiming volgt deportatie naar het vernietigingskamp Auschwitz. De schrijfster heeft het personage van Hanna gebaseerd op een werkelijk bestaand meisje: Margaretha Swart. Aan de hand van historische bronnen onderzoeken de leerlingen de ware feiten die schuilgaan achter dit jeugdboek.