Cultuurmenu Literair

Dit schooljaar zijn de deelnemende scholen aan het Cultuurmenu Literair: De Bongerd, De Bundel, De Dalk, De Horst, De Marke en St. Victor.

Culturele partner: CODA

Groep 1-2 Boek-O-matic

De klas ontvangt voorafgaand een mobiel met gedichten erin. Iedere dag leest de leerkracht in de klas één van de gedichten voor. Met de CODA-coach bespreken we het fenomeen gedichten en rijmen. De CODA-coach leest één van de gedichten voor en stelt een aantal vragen. We spelen memory met rijmwoorden. Aansluitend plakken we rijmwoorden op een vertelstrook. Onder ieder vakje één woordje en op het volgende vakje het rijmwoord. Bij de woordjes kunnen ze een plaatje plakken of zelf een tekening maken.

Groep 3 Boek-O-matic thema: Moppereend

Thema prentenboek van het jaar 'De Moppereend' 

De klas ontvangt voorafgaand een mobiel met gedichten erin. Iedere dag leest de leerkracht in de klas één van de gedichten voor. Met de CODA-coach bespreken we het fenomeen gedichten en rijmen. De CODA-coach leest één van de gedichten voor en stelt een aantal vragen. We spelen memory met rijmwoorden. Aansluitend plakken we rijmwoorden op een vertelstrook. Onder ieder vakje één woordje en op het volgende vakje het rijmwoord. Bij de woordjes kunnen ze een plaatje plakken of zelf een tekening maken.

Groep 4 Poëzie op de post

Thema: Samen

Vooraf

De leerlingen ontvangen van te voren allemaal een gedichtenboekje. De leerkracht of een leerling draagt iedere dag een van de gedichten voor.

Les in de klas – i.v.m. corona kan de CODAcoach niet in de klas komen. Voor deze les ontvangt de leerkracht een link naar de instructiefilm die samen met de leerlingen kan worden bekeken.

De leerlingen maken hun eigen poëziekaart. Ze maken stap voor stap een elfje over iets dat ze heel graag weer met iemand zouden willen doen. Met iemand die ze missen of waarmee ze al lange tijd juist datgene niet meer hebben kunnen doen.

Het elfje krijgt een prominente plek op de voorkant van een speciale ansichtkaart. Om het helemaal af te maken versieren de leerlingen hun kaart of maken ze een tekening bij hun gedicht.

De kaart wordt natuurlijk echt verstuurd naar de persoon voor wie de leerling het gedicht heeft gemaakt: Poëzie op de post. Op naar de brievenbus!

 

Groep 5-6 Poëzie om je pols

Thema kinderboekenweek: Vervoer

De groep ontvangt van te voren een mooie poster met 5 gedichten erop. Ook krijgen de kinderen ieder een eigen setje van deze gedichten. Een leerling draagt iedere dag een gedicht voor. O.l.v. de CODA-coach gaan de leerlingen twee aan twee uit de 5 gedichten de mooiste zinnen uitzoeken. De volgorde maakt niet uit. De zinnen worden overgenomen en op de 5 polsbandjes gezet. Als dit is gebeurd gaan de leerlingen hun gedicht voordragen.

Groep 7-8 Poetry Burps

Thema kinderboekenweek: Vervoer

De groep ontvangt van te voren een mooie poster met 5 gedichten/songteksten over vervoer. Ook krijgen de kinderen ieder een eigen setje van de gedichten. Een leerling draagt iedere dag een gedicht voor. De CODA Coach komt de klas in met 20 iPads, een green screen en een standaard waar de iPad op of in kan staan. Nadat we nader zijn ingegaan op de gedichten (we bekijken de verschillen, soorten dichters,  bespreken en beoordelen teksten) gaan we aan de slag met de Greenscreen app die al op de iPad is geïnstalleerd.