Als kunst je vak is

Voor vakspecialisten in het basisonderwijs

Je werkt al een aantal jaren als kunstvakdocent in het basisonderwijs en hebt je draai gevonden. Je ziet de klas als een uitdagende werkplek, maar je wil je verder ontwikkelen en specialiseren.

 

Als kunst je vak is, is een praktijkgericht scholingstraject waarin je onder intensieve begeleiding leert hoe je jouw expertise en ervaring in kunt zetten binnen meer complexe lespraktijken, zoals het speciaal en uitdagend onderwijs. Daarnaast bieden we een netwerk met potentiele opdrachtgevers in heel Gelderland.

 

Leerdoelen

Ons procesgerichte scholingsprogramma biedt de mogelijkheid jouw specifieke leervraag als uitgangspunt te nemen. We gaan met de volgende thema´s aan de slag:

  • Speciaal- en kansengelijkheidsonderwijs
  • Didactiek voor het werken met een diverse doelgroep
  • Pedagogisch didactisch handelen in een complexe lespraktijk
  • Coachen en co-teaching
  • Vakoverstijgend werken: aansluiten bij thema’s in de school

 

Vereiste voor deelname

Maximaal 5 jaar afgestudeerd als kunstvakdocent of een aantoonbaar passende motivatie. Om deel te kunnen nemen aan dit scholingstraject vragen we je schriftelijk een korte motivatie in te dienen, deze voeg je toe aan de inschrijving. Op basis hiervan volgt een intakegesprek. We vinden het belangrijk om de verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. Van twee kanten kunnen we dan bekijken of dit unieke scholingstraject echt bij je past. We kijken uit naar een kennismaking.

 

Inschrijven

Schrijf je hier in. Heb je vragen of wil je meer informatie over de training? Stuur een e-mail naar info@cultuurcollege.nl.

Als kunst je vak is is een samenwerking van Cultura Ede, De Lindenberg Nijmegen, Rozet Arnhem, Cultuurwijzer (onderdeel van GIGANT Apeldoorn), Cultuur Oost en Fonds voor Cultuurparticipatie.